sankalas

sankalas
sánkalas sm. (1) Š, 1, NdŽ, J, (3a) Šv 1. B, N, 517, LKAI131(Gršl, Dr, Lkž, Slnt, Lpl, Krt, Grg, End, Jdr), Ms, Als, Šts, Kl skersinis, jungiantis staklių šonus: Sánkalus staklių skersai pakali ir galus su kyliais užkali J. Tas sánkalas sulaiko gerai stakles Krg. Sánkalus sukalo, kylius užkišo, i stova staklės Jdr. Sankalaĩ trys – stakles reik sulaikyti Plt. Iš staklių sankalaĩ vienys beliko Kal. 2. Rt staklių skersinio užkalamasis pleištas: Ar visus staklių sánkalus atnešei? Veizėk, kaip pradėsi kalti, būs ko ir betrūkstą Šv. | Minamosios mašinos sánkalas Grg. 3. Pln stambus kraštinis vežėčios virbalas. 4. Pgg stalo pakoja. 5. vežimo dalis, kur įstatomas grąžulas: Par sánkalą nulūžo dyselė, gakta, t. y. kur sukirpta, sudurta, sukišta ir parkalta vinimi J. 6. LKAI104(Skd) rogių pavažas jungiantis skersinis, balžienas. 7. LKAI110(Ms, Krtn, Jdr) akėčių skersinis, balžienas.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išdilti — išdìlti intr., išdil̃ti, ìšdela (išdỹlna), išdìlo (ìšdilė) 1. išsitrinti, išsidėvėti: Ižsitrina, iždilsta SD409. Išdìlo ir išglero sankalas, kur tur narstytis, judėti J. Pieštukas išdìlo (nudilo), padrožkis Šts. Kalvarato špulė išdỹlna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sankala — sf. (1) [K], Š žr. sankalas: 1. LVIII693, LKAI131(Yl, Skd, KlvrŽ, Dov), Pln, Žd Audeklas eina per sankalą LTR(Klp). Neišimk tą sankalą, šiaip sugrus staklės Klp. 2. LKAI259(Šmk, Trg, Gr), Erž, Grdž, Skr, Sdr Labiau pakalk sankalas, kad audžiant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skersas — 2 sker̃sas, à adj. (4) K, LsB597; R, Sut, LL166 1. DŽ einantis kieno pločiu; pršn. išilgas: Čia audeklo drūžės išilgos, o ten skersos J. Yra dvi rūšys bangų: išilginės ir skersos rš. Pratiesinė skersa SD144. ^ Skersą vargą pereisi, bet išilgą –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sąkalas — sm. (1) KŽ žr. sankalas 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sąvara — sf. (1) NdŽ; Sut, Rtr 1. DŽ suveriamoji dalis: Šios rankenos turi strypą, pereinantį per durų sąvarą ir sujungtą su užrakto mechanizmu rš. Širdies vožtuvas turi dvi sąvaras: didesnę dešiniąją ir mažesnę kairiąją rš. Šparaginės pupelės nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varas — 2 vãras sm. (4) DŽ, NdŽ, FrnW, LKAI62(Kin, Prk, Kl, Vž, End, Vvr, Jdr, Šùmskas), (2) NdŽ, LKAI62(Zr, Kl), An, Užp 1. BzF194, LsB170, OGLII34, LKAI62, Sg, Ut, Lel, Dkšt, Dbg, Š(Dv) kartis tvorai tverti, šatra, sklanda: Tvora aukšta, net iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varžas — 1 varžas sm. (3) KBII54, KI440, KII90, K, BS151, LVIV182, Rtr, NdŽ, KŽ, LKAI131, (1) Šv, Erž žr. 1 varža: 1. Q185, Lex45,71,76, B626, R, R141, MŽ, MŽ186, Sut, N, LsB170, RtŽ, Jn, K.Būg(Erž, Kv), ŠT62,180, Antz, Gr, Rt, Šv, Btg, Rs Varžą nupina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verpetuoti — verpetuoti, uoja, ãvo RŽ 1. intr. P.Skar, DŽ, NdŽ suktis verpetu, sūkuriuoti: Baisu čia plaukt, vanduo teip ir verpetuoja Trgn. Verpetuoja [v]andenėlis, sraujai tekėdamas NS18(Ppl). Ties išsikišusiais akmenimis verpetavo baltos putos J.Dov. Pro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”